Instrumenter: Stemming, stell og skader

Stemmetips til foreldre og elever

Stem instrumentet hver gang du øver! 

Fiolin, cello og bratsj er stemt i kvinter. Bass er stemt i kvarter.

Det finnes flere aktuelle stemmeredskap. Bruk det som passer: 
Tuner, piano, stemmeapp, stemmetoner på YouTube. 

Anbefalte stemmeapper:

  • Cleartune
  • Tuner and Metronome
  • Violin tuner/Viola tuner/Cello tuner/Bass tuner

Stemmetonen er A, den danner utgangspunkt for stemming av de øvrige strengene. Bruk finstemmerne og stem én streng av gangen.

Rekkefølge når man stemmer: 

  • ADGE på fiolin
  • ADGC på cello og bratsj  

Hvis du bruker stemmeapp, vil den lyse grønt når strengen er stemt. 
Når skruene begynner å ha lite å gå på, spør spillelærer om de kan ordne det slik at det blir lettere å stemme hjemme. 

De store skruene kan brukes, men på mange av instrumentene holder de ikke eller gjør instrumentet ustemt. Det er derfor vi anbefaler å bruke finstemmerne. 

Stemming for viderekomne: To og to strenger. Bruke de store skruene. Flagioletter på cello/bass.

Pass godt på instrumentet!

Strykeinstrumenter er skjøre og må passes godt på så de ikke blir skadet. Sjekk instrumentet jevnlig for skader, sprekker o.l.

Legg bare fra deg instrumentet på trygge steder.

Jevn temperatur og luftfuktighet

Ikke legg fra deg instrumentet nær varmekilder som varmeovner og direkte sollys. Dette kan gi store skader på instrumentet.

Om vinteren er det viktig å beskytte instrumentene mot store temperaturskifter og f.eks. unngå at instrumentene blir liggende lenge i bil. La instrumentet ligge i lukket kasse når du kommer innendørs. Åpne deretter kassen og la det ligge i noen minutter før du spiller på det.

Oppbevar alltid instrumentet i kassen sin når det ikke spilles på, både for å forebygge uhell og for å gi instrumentet jevn temperatur og luftfuktighet.

Håndtering av instrumentet

Vask alltid fingrene før du tar i instrumentet. Ikke ta unødvendig på de lakkerte overflatene av instrumentet.

Ha en støvklut i kassa. Det beste er å tørke av harpiksstøv fra strenger og gripebrett med en tørr og myk klut hver gang etter man har spilt.

Aldri ha skulderstøtten på når instrumentet er i kassen. Heller ikke la det ligge fritt inne i kassen, det kan gi skader på instrumentet.

Pass på stolens stilling og vinkling, særlig ved skifte av strenger. Be om hjelp av spillelærer til å skifte strenger i starten.

Bue, skulderstøtte og hakebrett

Bue: Husk alltid å slakke buehårene etter du har spilt, da holder buene lenger. Buehår kan vaskes forsiktig i zalo dersom man har fått på fettmerker e.l.

Skulderstøtte: Sjekk at alle deler som berører instrumentet er dekket av gummi eller annet mykt materiale.

Hakebrett: Ikke stram dette for mye, det kan skade fiolinen.

Skader på instrumentet

Hvis instrumentet blir skadet, snakk med spillelærer om det og ta kontakt med instrumentansvarlig i styret. Ikke prøv å reparere instrumentet selv, det kan gjøre det vanskeligere med en endelig reparasjon.

Her er lenke til noen fine videoer fra De unges orkesterforbund (UNOF) om instrumenter:

Fra UNOF. Instrumenthåndtering intro
Fra UNOF. Instrumenthåndtering 1: Oppbevaring og frakt
Fra UNOF. Instrumenthåndtering 2: Pakke opp og ned instrument
Fra UNOF. Instrumenthåndtering 3: Strengebytte
Fra UNOF. Instrumenthåndtering 4: Stolen
Fra UNOF. Instrumenthåndtering 5: Strengeoppsett
Fra UNOF. Instrumenthåndtering 6: Instrumentdeler