Sosialt

Vi legger vekt på å få et godt sosialt miljø i orkesteret. Det aller viktigste er at det skal være morsomt og hyggelig på alle hverdagens øvelser. I tillegg kommer det noen høydepunkt i orkesterkalenderen:

Huskonserter. En gang i måneden er det huskonsert der elevene spiller stykker de jobber med individuelt eller i små grupper.

Orkesterkonserter. Konserter for hele orkesteret blant annet før jul og før sommeren. Orkesteret er også med på UNOFs høstkonserter.

Helgeseminarer. Oppstartsseminaret får alle grupper godt i gang hver høst. Turen til Saltö er et årlig høydepunkt om våren.

Utenlandsturer. Med noen års mellomrom drar orkesteret på tur utenlands. Forrige tur var til Italia i 2018.

Under er en liten film fra forrige utenlandstur til Italia høsten 2018: