Smittevern

Steinerskolens strykeorkester: Smittevernplan høsten 2020 (gult nivå)

Generelt for elever/foresatte:

 • Syke personer kan ikke møte til spilletime/orkester, selv med milde luftveissymptomer. Gi beskjed til dirigent/spillelærer om du ikke kan komme. 
 • Unngå å ta i ansiktet; øyne, nese, og munn. Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.
 • Vask hender før og etter spilletimen/orkesterøvelsene.
 • Ikke bruk sprit eller såpevann på instrumentene.
 • Hold avstand til andre og unngå kontakt med andre orkestergrupper enn din egen.

Generelt for dirigenter og spillelærere:

 • Syke personer kan ikke møte, selv med milde luftveissymptomer. 
 • God hånd- og hostehygiene. 
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand, unngå trengsel, store samlinger og tett kontakt.
 • Læreren tar minst mulig i elevenes instrument. Unntak er ved behov for hjelp med stemming (i tilfelle obs håndhygiene (f.eks. hånddesinfeksjon) før og etter).
 • Begrens sambruk av instrument, utstyr o.l.
 • Ingen felles rigging. Stoler og utstyr må settes fram i forkant av øvelsen.
 • Ikke la utstyr stå igjen når lokalene forlates for dagen.
 • Rutiner for forsterket renhold: 
  • Vaske/sprite berøringspunkter mellom hver elev, samt utstyr/stoler mellom hvert orkester. 
  • Rengjøre/desinfisere alle kontaktflater som har vært berørt under aktivitetene, som brytere og dørhåndtak, når lokalene forlates. Foreldrevakten vasker der barna spiser og etter at lillestryk har spilt, ellers vil dirigenter/spillelærere sørge for dette. Overflate- og hånddesinfeksjon vil bli plassert på lageret når vi har øvelser på skolen.
 • Barna bør ha faste plasser under øvelsene.
 • Dirigenter og spillelærere må ha oversikt over hvem som møter til hver øvelse, for å lette en eventuell smittesporing i etterkant.
 • Følge bransjeveileder: Følg med på endringer i generelle smittevernanbefalinger og veiledere fra Oslo kulturskole, Norsk musikkråd eller Folkehelseinstituttet.

Gruppeøvelser mandager

 • Ministryk: kl. 13.30-14.30. Øver i salen. Går tilbake til fritids (evt. hjem) rett etterpå.
 • Lillestryk: kl. 14.30- 15.30. Øver i salen. Kan vente i vestibylen før øvelsen. Går hjem eller til fritids rett etter øvelsen. 
 • Storestryk: kl. 16.00 –18.00. Øver i salen. Møtes kl. 15.30 i vestibylen før øvelsen for å spise matpakke sammen.

Foreldre bytter på å være tilstede og vasker etterpå (egen rutine og liste for foreldrevakt). Vi kan ikke lage mat ved skolens kjøkken, og det vanlige møtepunktet for alle gruppene på mandager med felles mat blir dessverre ikke mulig å gjennomføre inntil videre.

Individuell undervisning

Flater og berøringspunkter rengjøres mellom hver time.

Foreldrevakt mandager

Låner nøkkel av dirigent når lillestryk er ferdig kl. 15.30. Henter vaskeutstyr, rydder unna evt. søppel og vasker over med såpevann alle bordflater der barna/ungdommene har spist og etter at lillestryk har spilt. Leverer nøkkel tilbake til dirigent.

Huskonserter og andre konserter

Styret vil gjøre vurderinger av hva som er mulig for hvert enkelt arrangement med tanke på publikum.

Smittevernplanen er basert på:

Utfyllende informasjon finnes i nevnte veiledere og i veiledere fra Folkehelseinstituttet.