Publisering av film og bilder

Steinerskolens strykeorkester ønsker å ha retningslinjer for publisering av bilder og film av barn som deltar på orkesterets aktiviteter i henhold til regler om personvern.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bilder eller film før de publiseres. Dette gjelder både for barn og voksne. ​Situasjonsbilder kan defineres som bilder der aktiviteten eller hendelsen på bildet er det egentlige motivet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet. Slike bilder kan gjengis offentlig uten samtykke fra de som er avbildet såfremt bildet gjengir forsamlinger eller hendelser som har allmenn interesse.

Våre retningslinjer for publisering av bilder og film:

  1. Enhver skal være bevisst i hvilke situasjoner det tas bilde eller film og ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern.
  2. Strykeorkesteret vil alltid innhente samtykke fra alle på bildet eller filmen før det publiseres. For barn under 15 år vil vi spørre foresatte om samtykke. Fra og med 13 års alder bør barna involveres når samtykkeskjema til publisering av bilder skal underskrives.
  3. Ved innhenting av generelt samtykke brukes eget samtykkeskjema. Dette samtykket er alltid aktivt og skriftlig.
  4. Dersom det er aktuelt å ta nærbilder av barnet til bruk i reportasjer i avis, radio, TV eller andre medier vil orkesteret alltid innhente særskilt samtykke for det. Dette gjelder også de tilfeller der det er aktuelt å knytte barnets navn til et bilde.
  5. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Våre retningslinjer er laget med utgangspunkt i råd fra ​Datatilsynet​ og retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.

Lenke til samtykkeskjema her


Oslo, oktober 2020