Praktisk informasjon

Individuell undervisning

Alle må ha individuelle spilletimer med en lærer i tillegg til samspill i en orkestergruppe. Vi tilbyr spilletimer på 30, 45 eller 60 minutter. Det er vanlig at elevene begynner med 30 minutter, og så eventuelt øker etter avtale med dere når læreren mener eleven er klar for det.

Samspill

Når læreren mener at eleven er klar for det, begynner eleven også med samspill i en av de tre orkestergruppene. Sammen med dirigenten er det spillelæreren som avgjør hvilket orkester eleven spiller i. Dette avgjøres i en kombinasjon av nivå og alder. For de yngste vil det vanligste være å begynne i Ministryk.

I samspillgruppene er gjerne det tekniske nivået enklere enn nivået på elevens solorepertoar. Dette for å kunne ha overskudd og fokusere på de samspillsmessige utfordringene.

Hvor?

Både individuelle spilletimer og samspill foregår i lokalene på Steinerskolen på Hovseter med mindre annet er avtalt direkte med spillelærer.

Øvetider

Alle samspillgruppene har fast øvedag på mandager. De yngste øver i SFO-tiden. Lillestryk og Storestryk har felles varm mat.

Timeplan Steinerskolens strykeorkester 2023/24
13.30-14.15 MinistrykMira
14.30-15.15MellomstrykMira
14.30-15.30LillestrykSilje
15.30-16.00Matservering for Lillestryk og Storestryk i kantina
16.00-18.00StorestrykSilje
18.15-19.15KammerSilje

Seminarer og konserter

I tillegg til de ukentlige spilletimer og orkesterøvelser er det vanligvis to seminarer per år, et oppstartsseminar på skolen i august og et seminar på Saltö-gården i Sverige om våren.
Orkestrene spiller vanligvis på alle skolens avslutninger, fester og markeder. I tillegg er det egne orkesterkonserter og huskonserter. På orkesterkonsertene spiller orkestrene. På huskonserten spiller elevene det de jobber med individuelt. De kan spille helt alene, med sin spillelærer, en venn/venninne eller med en pianist som orkesteret leier inn.

Instrumenter

Orkesteret har instrumenter i forskjellige størrelser til utlån. Dette er inkludert i medlemskapet. Det er en instrumenthylle i gangen ved toalettene der alle kan plassere instrumentene sine i skoletiden.

Priser

Medlemsskap i Strykeorkesteret koster kr 1.200,- per halvår og inkluderer instrumentleie.

Betalingsinformasjon: 
Kontonummer 1254.05.02712. Steinerskolens strykeorkester

Noen seminarer/turer vil ha en egenandel.

Spilletimer betales direkte til spillelærer etter faste satser: kr 333,- per 30 min i 2023.

Hva forventes av barna?

Elevene må møte på spilletimer og orkesterøvelser og delta på de aktuelle seminarene og konsertene som orkesteret arrangerer. Det forventes at barna øver regelmessig hjemme etter avtale med spillelærer og dirigenter.

Hva forventes av foreldrene?

Foreldrene bør følge opp barnas øving hjemme, se øvetips. Det kan også være aktuelt å være med på individuelle spilletimer en periode. Snakk med spillelæreren om dette.

Vi trenger foreldrevakter ved konserter, seminarer osv. Matservering på mandager for Lille- og Storestryk går på rundgang, for tiden er denne oppgaven erstattet av smittevask.

Kontakt og innmelding

For mer informasjon om Strykeorkesteret eller innmelding, ta kontakt med Anja Brænd på epost: ambraend[krøllalfa]gmail.com eller telefon 92 29 32 38.

Utmelding

Frister for utmelding er 1. desember dersom man ikke ønsker å være medlem f.o.m. påfølgende vårsemester og 1. juni dersom ikke medlem f.o.m. påfølgende høstsemester. Fristene er begrunnet i orkestrets og lærernes behov for forutsigbare økonomiske rammer.