Orkesterkalender våren 2022

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå.

13.45-14.45    Ministryk (Mira og Silje)                  

14.45-15.45    Lillestryk (Johanna og Mira)             

15.45-16.15    Matservering for Lillestryk og Storestryk i kantina

16.15-18.15    Storestryk (Silje)                                

18.15-19.15    Kammer (Silje)                                  

Smittevernrestriksjoner kan gjøre det nødvendig med andre gruppeinndelinger og tider. 

Hvis noen er syke, må dirigentene ha beskjed i god tid (hvis mulig). Det samme gjelder ved alt annet fravær.

Det er ikke orkesterøvelser på skolens fridager.

🎶🎶🎶

Mandag 10. januar: Første orkesterøvelse etter jul (skolen begynner tirsdag 4. januar)

Mandag 24. januar: Barokkonsert for Storestryk (Evt. barokk-workshop hvis smittevernrestriksjoner gjør det umulig med publikum)

Onsdag 16. februar: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Onsdag 30. mars: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 4. april: Påskekonsert for alle orkestergrupper 

Fredag 8. april: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før påskeferien

Onsdag 11. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Helgen 29. april – 1. mai: Seminarhelg for Lillestryk og Storestryk på Saltö ved Strömstad 

Onsdag 1. juni: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 13. juni kl. 18: Den store sommeravslutningskonserten

Fredag 17. juni: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før sommerferien 

🎶🎶🎶

Ministryk-seminar: Vi planlegger også et eget seminar for Ministryk i løpet av våren. Dato er ikke fastsatt, info kommer.

Det er også aktuelt med flere konserter/prosjekter i løpet av våren, vi kommer tilbake til det.

Oslo, 22. desember 2021. Med forbehold om endringer.

Lyst til å bli med i Strykeorkesteret?

Rudolf Steinerskolen på Hovseter har tre strykeorkestre under ledelse av dyktige dirigenter: Ministryk, Lillestryk og Storestryk.

Vi ønsker nye medlemmer i alle orkestrene velkommen!: Vi tar også gjerne i mot musikanter fra andre skoler.

For mer informasjon om Strykeorkesteret eller innmelding, ta kontakt med Anja Brænd i styret e-post: ambraend@gmail.com eller på telefon 92 29 32 38.

Orkesterkalender høsten 2021

Øvetider høsten 2021

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå. I august kommer vi tilbake til høstens nøyaktige øvetider når vi ser hvordan smittevernsituasjonen er og om det blir mulig å komme tilbake til felles matservering i kantinen som tidligere.

Dirigent Ministryk: Mira Aas. Silje støtter.

Dirigent Lillestryk: Johanna Becker. Mira støtter.

Dirigent Storestryk og Kammergruppen: Silje Bugjerde Bagge.

Orkesterkalender høsten 2021

Dette er høstens plan, men det er fortsatt usikkerheter pga. koronasituasjonen.

Mandag 23. august: Første orkesterøvelse etter ferien (skolen begynner 16. august)

Lørdag 28. august og søndag 29. august: Oppstartsseminar på skolen

  • Lørdag 29. august: kl. 10-16 (foreløpig tidsramme) 
  • Søndag 30. august: kl. 11-16 (foreløpig tidsramme) 

Onsdag 15. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Mira

Lørdag 25. september: Konsert på høstmarkedet på skolen

Alle orkestrene spiller. Vi planlegger også en rekrutteringsaktivitet på markedet

Onsdag 20. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Helgen 5.-7. november: Seminarhelg på Saltö ved Strömstad (hvis det blir mulig)

I august kommer informasjon om hvilke grupper dette vil gjelde og fordeling på dager.

Onsdag 17. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Cathy

Lørdag 27. og søndag 28. november: Julemarkedet på skolen 

Vi spiller konsert på åpningen av julemarkedet lørdag eller søndag
I tillegg spiller Strykeorkesteret egen konsert i salen

Onsdag 1. desember: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Sunniva

Mandag 13. desember kl. 18: Den store juleavslutningskonserten 

Tirsdag 21. desember: Vi spiller på skolens avslutning i salen før jul 

I tillegg vil vi evt. delta på UNOFs (De Unges Orkesterforbund) høstkonsert i Oslo Konserthus hvis det blir noe av + evt. UNOF-seminar. Tidspunkt er ikke bestemt. 

Med forbehold om endringer