Øvetips

Å lære et instrument krever en del egeninnsats, det vil si regelmessig øving utover spilletimen og orkesterøvelsen!

Du blir god på det du øver (godt) på!

Ministryk

 • Øv litt hver dag
 • Ha en fast øvetid
 • Foreldrenes oppgave er å tilrettelegge øvingen
 • Ha instrumentet lett tilgjengelig
 • Les gjennom leksene sammen! Spillelærerne skriver i en notatbok hva som skal øves til neste time, hvilke sanger og øvelser og med hvilket fokus. Det er ment som hjelp til både eleven og foreldre.
 • Still spørsmål til barna – hvordan låter den sangen? Hvilken av de tre sangene liker du best? Hvordan spiller man det stedet? Hvordan låter det, hvis du spiller det ved spissen/frosjen (på et annet sted) av buen? Og kan det spilles uten bue? Sterkt? Svakt? Fort? Langsomt? osv.
 • Spør også gjerne andre familier hva som fungerer best for dem. Del erfaringer 🙂
 • Ha små konserter hjemme: for de minste er bamsene er godt publikum, ellers søsken, foreldre osv.

Lillestryk

 • Øve ofte, helst hver dag og gjerne en dag pause i uka. 
 • Øve på de stedene du synes er vanskeligst/har lyst til å lære før du spiller igjennom hele stykket. Øve stedene langsomt  og gradvis raskere mot konsert tempo.
 • Spill alltid så rolig at du får med deg alle tonene, men så fort som du kan😊
 • Spille favorittene dine
 • Spille konsert hjemme med alle orkesterstykkene eller spilletime repertoaret (veksle mellom repertoarene eller sette det sammen om du vil spille stor konsert)
 • Variere øvingen
 • Spille et stykke med forskjellig fokus for eksempel: Spille stykket med: 
  • God buehånd
  • Fin klang 
  • Pizzicato (der det er mulig) 
  • Langsomt 
  • Raskt 
 • Spille stykket når du for eksempel: 
  • Har lukkede øyne 
  • Holder takten med foten
 • Prøv å øve slik vi gjorde på orkesteret

Storestryk

 • Øve ofte, helst hver dag og ta gjerne en dag pause i uka. 
 • Øve på de stedene du synes er vanskeligst/vil lære deg før du spiller gjennom hele stykket. 
 • Øve stedene langsomt og gradvis raskere mot konserttempo.
 • Øvetempo 1-5

Øvetempo 1 er så rolig at du får med deg alle tonene. Øvetempo 2 er litt raskere enn det, men ikke raskere enn at du fortsatt får med deg alle tonene. Slik fortsetter du, litt raskere for hver gang du spiller stedet/stykket. Det betyr altså at ethvert nytt øvetempo (1, 2, 3, 4, 5) er akkurat så langsomt at du får med deg alle tonene, men samtidig så raskt som du kan spille det. Du kan gjerne ta flere runder i hvert øvetempo. Blir det for fort prøver du igjen, eller går tilbake til forrige øvetempo, før du på nytt prøver litt raskere igjen. Du bestemmer tempo hele veien, poenget er at du hele tiden velger et tempo som gjør at du kan gjennomføre stedet/stykket. Slik vil du øve i forskjellige tempi og jo flere runder du tar jo lettere og raskere kommer du opp til konserttempo.

 • Spille et stykke med forskjellig fokus for eksempel: Spille stykket med:
  • God buehånd
  • Fin klang/spennende klang/skummel klang/kul klang, finn på dine egne måter å spille stykket på
  • Langsomt 
  • Raskt 
 • Spille stykket når du for eksempel: 
  • Har lukkede øyne 
  • Holder takten/pulsen med foten. Dette er bare til øving. I orkester holder vi pulsen inni oss.

Bueteknikk:

 • I orkester spiller vi med mange forskjellige strøk og du får instrumentet til å klinge ved hjelp av buen.
 • Se hvor på buen vi spiller i orkesteret og øv deg på å få instrumentet til å klinge ved å bruke buen på samme måte.
 • Spiller vi i forte (F) er alle buehårene i strengen og vi spiller gjerne nær stolen eller midt mellom stol og gripebrett (avhenger av hvilken klang vi ønsker), spiller vi i piano (P) kan vi spille nær gripebrettet og kante buen så bare litt av buehårene er i strengen.
 • Øv gjerne med bare buen (uten instrument) slik at du får inn strøkene og buearmen ‘vet’ hva den skal gjøre.

Venstre hånd:

 • Øv gjerne bare fingersettingen på instrumentet før du spiller med buen.
 • Hvis du spiller med vibrato, øv deg på å finne god klang på de tonene du vibrerer på. Du skal fortsatt høre tonen, og vibrato er bare som pynt på den.
 • Øv posisjonsskift. Det finnes forskjellige måter å øve det på, her anbefales det å skli lydløst på strengen fra den fingeren som spilte sist, la den komme opp i rett posisjon før du setter på fingeren du skal til. For eksempel om du skifter fra 1. finger i første posisjon til 3. finger i 3. eller 4. posisjon vil det være 1. finger som sklir lydløst på strengen til du er i rett posisjon og da kan du sette på 3. finger. 

På denne måten får du et holdepunkt (fingeren som spilte sist før skiftet) og ikke bare hopper til neste tone. Hvis det er glissando, blir det fingeren du skal til, som sklir med lyd på strengen. Dette er sånt vi øver på i orkesteret og på spilletimene også.

Tips:

 • Prøv å øve slik vi gjorde på orkesteret. 
 • Spille favorittene dine
 • Spille konsert hjemme 
 • Spille for en venn
 • Variere øvingen

Kammergruppa

 • Øve ofte, helst hver dag og ta gjerne en dag pause i uka. 
 • Velg ut øvesteder og bestem deg for hva du skal øve på
 • Øve stedene langsomt og gradvis raskere mot konsert tempo.
 • Øvetempo 1-8 på øvesteder og stykker

Øvetempo 1 er så rolig at du får med deg alle tonene. Øvetempo 2 er litt raskere enn det, men ikke raskere enn at du fortsatt får med deg alle tonene. Slik fortsetter du, litt raskere for hver gang du spiller stedet/stykket. Det betyr altså at ethvert nytt øvetempo (1-8) er akkurat så langsomt at du får med deg alle tonene, men samtidig så raskt som du kan spille det. Du kan gjerne ta flere runder i hvert øvetempo. Blir det for fort prøver du igjen eller går tilbake til forrige øvetempo, før du på nytt prøver litt raskere igjen. Du bestemmer tempo hele veien, poenget er at du hele tiden velger et tempo som gjør at du kan gjennomføre det. Slik vil du øve inn stedet i forskjellige tempi og jo flere runder du tar jo lettere og raskere kommer du opp til konserttempo. Denne øvingen kan pågå over tid.

 • Øve med metronom når du har lært deg stedene. Denne brukes som en utvidelse av øvetempo 1-8, for jevn puls uansett tempo og for å øve inn ekstra raske steder.
 • Spille et stykke med forskjellig fokus for eksempel: Spille stykket med: 
  • God buehånd
  • Aktuell klang + kontaktpunkt (se bueteknikk): hva passer stilmessig og med din opplevelse av musikken?
  • Langsomt 
  • Raskt 
 • Spille stykket når du for eksempel: 
  • Har lukkede øyne 
  • Holder takten/pulsen med foten. Dette er bare til øving. I orkester holder vi pulsen inni oss. 
  • Underdeler, tell de mindre noteverdiene for at du holder tonene akkurat så lenge de skal vare. Tips om underdeling på forskjellige steder blir gitt i orkesteret.

Bueteknikk:

 • Bruk buen som ditt beste klangredskap! 
 • Du lager klangen ved hjelp av buens tyngde, fart og kontaktpunkt.
  • Buens naturlige tyngde i strengen er til stede i alle styrkegrader, men hvor mye trykk du legger på avhenger av ønsket klang.
  • Noen strøk spilles langsomt, andre med raskt, dette har ikke nødvendigvis å gjøre med hastigheten på stykket, men farten på strøket i seg selv.
  • Legato strøk spilles med langsom bue (og bueskift som ikke høres), akkorder spilles med både rask og langsom bevegelse i buearmen. Noen strøk er lange og raske, andre strøk er korte og raske.

Kontaktpunktet er der hvor buen møter strengene. Midt mellom stol og gripebrett får vi stor og god klang, her spiller vi ofte i F/mf. Nærmere stolen spiller vi for en sterkere og mer røff klang. Akkorder spilles ofte på disse 2 kontaktpunktene. Spille vi i P/PP beveger vi oss ofte mot gripebrettet og kanter buen slik at kun noen av buehårene er nær strengen.

 • Buedisposisjon: Avhengig av hvilke strøkart vi spiller vil buens plassering på strengene variere. 
  • Når vi spiller i orkester, er vi på samme sted på buen for å samle klang og utrykk. I tidligere tider var det ikke slik, men dette er nå praksis i orkester.
  • Se hvor på buen vi spiller i orkesteret og øv deg på å få instrumentet til å klinge ved å bruke buen på samme måte.
 • Venstre hånd:
  • Øv gjerne bare fingersettingen på instrumentet eller uten instrument før du spiller med buen.
  • Vibrato: øv deg på å finne en fin klang på de tonene du vibrerer på. Se an stil og musikkutrykk for å velge type vibrato og om det er på hele stykket eller bare på noen toner, varier klang ved hjelp av både buen og ved å vibrere på tonene.
  • Øv posisjonsskift. Det finnes forskjellige måter å øve det på, her anbefales det å skli lydløst på strengen fra den fingeren som spilte sist, la den komme opp i rett posisjon før du setter på fingeren du skal til. For eksempel om du skifter fra 1. finger i første posisjon til 3. finger i 3. eller 4. posisjon vil det være 1. finger som sklir lydløst på strengen til du er i rett posisjon og da kan du sette på 3. finger. På denne måten får du et holdepunkt og ikke bare hopper til neste tone. Hvis det er glissando blir det fingeren du skal til som sklir med lyd på strengen. Dette er sånt vi øver på i orkesteret og på spilletimene også.

Tips:

 • Prøv å øve slik vi gjorde på orkesteret. 
 • Spille favorittene dine
 • Spille konsert hjemme 
 • Spille for en venn
 • Variere øvingen

Inspirasjon:

www.bulletproofmusician.com

https://senterfortalentutvikling.no/videoserie-ove-alkymisten/

https://senterfortalentutvikling.no/mitt-ovingsrom-ole-christian-haagenrud/

Oversikt over tonene på alle strengene for fiolin og cello