Om oss

Steinerskolens strykeorkester

Steinerskolens strykeorkester er foreldredrevet med profesjonelle dirigenter og spillelærere.

Strykeorkesteret har for tiden ca. 55 medlemmer som spiller med i ulike grupper. Vi er en viktig del av kulturlivet på Rudolf Steinerskolen i Oslo og spiller på alle skolens årstidsfester, månedsfester med mer. Vi har seminarer og turer i inn- og utland. Steinerskolens strykeorkester feirer 70 år i 2024.

Vi har tre faste orkestergrupper: Ministryk, Lillestryk og Storestryk. I tillegg har de eldste elevene i Storestryk en egen Kammergruppe.

Ministryk og Mellomstryk

Ministryk er orkestret for de yngste nybegynnerne. Her jobber vi med helt grunnleggende ting for å skape en sosial tilhørighet og en musikalsk opplevelse i samspill – som orkesterdisiplin, spille- og hvilestilling, rytmeleker, notelesing, å lytte på hverandre og å spille på gehør.

Mellomstryk er for de som har spilt litt lenger og er godt i gang med instrumentet sitt.

Lillestryk, Storestryk og Kammergruppen

Dette er de andre orkestergruppene, som bygger videre på det gode grunnlaget som er lagt i Ministryk og Mellomstryk. Gruppene spiller et variert repertoar.

Organisering og finansiering

Steinerskolens strykeorkester er medlem av De Unges Orkesterforbund (UNOF). I tillegg til medlemskontingenten blir Steinerskolens strykeorkester finansiert gjennom Rudolf Steinerskolens venner (RSV), Frifond (statlig støtte forvaltet av UNOF) og kommunal støtte fra Oslo kommune.