Orkesterkalender høsten 2023

Timeplan Steinerskolens strykeorkester 2023/24
13.30-14.15 MinistrykMira
14.30-15.15MellomstrykMira
14.30-15.30LillestrykSilje
15.30-16.00Matservering for Lillestryk og Storestryk i kantina
16.00-18.00StorestrykSilje
18.15-19.15KammerSilje

Steinerskolens strykeorkester: Orkesterkalender høsten 2023

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

🎶🎶🎶

Mandag 28. august: Første orkesterøvelse etter ferien

Fredag 8. september (kl. 17-20): Italia-seminar. Storestryk og Kammer

Onsdag 20. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig lærer: Johanna

Fredag 22. september (kl. 15.30): Italia-seminar. Storestryk og Kammer 

Lørdag 23. september (kl. 9.30-12): Italia-seminar. Storestryk og Kammer

Lørdag 23. september: Konsert på høstmarkedet på skolen. Alle orkestrene spiller.

I tillegg står orkesterforeldre for rigging av bodene før markedet.

Torsdag 28. september-tirsdag 3. oktober: Italiatur for Storestryk og Kammergruppen

Helgen 14.-15. oktober: UNOF Oslos høstseminar

Eksternt seminar med individuell påmelding. Fra 9 år. Stort orkester for aldersgruppen 9-13 år og et kammerorkester for ungdom i alderen 12 år og oppover. Folkemusikk er årets tema. 

Onsdag 25. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig lærer: Tove

Lørdag 28. oktober: Seminar for Ministryk, Mellomstryk og Lillestryk

Søndag 19. november: UNOFs ungdomskonsert (Storestryk) i Oslo konserthus kl. 16

Lørdag 25. og søndag 26. november: Julemarkedet på skolen 

Vi spiller på åpningskonsert på julemarkedet søndag kl. 12. Ekstra hjelp til rigging av markedet.

Mandag 27. november: Fri etter julemarkedet, ikke orkesterøvelse

Onsdag 29. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig lærer: Johanna

Fredag 8. desember: Julekonsert i Ris kirke med Gjallarhorn og Jentekoret.

Dato for felles øvelser med kor og korps blir mandag 4.12. og torsdag 7.12. (generalprøve)

Mandag 18. desember kl. 18: Juleavslutningskonsert i salen for alle orkestergrupper

Onsdag 20. desember: Siste skoledag før jul. Vi spiller på skolens juleavslutning i salen 

Orkesterkalender våren 2023

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Det er ikke orkesterøvelser på skolens fridager.

🎶🎶🎶

Mandag 9. januar: Første orkesterøvelse etter jul (skolen begynner tirsdag 3. januar)

Onsdag 8. februar: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Mandag 13. februar: Konsert før vinterferien

Fredag 17. mars: Konsert i Oslo konserthus i regi av Oslo kulturskole. Eget tilbud til ulike aldersgrupper. Egen info og påmelding via Silje innen 10. januar.

Onsdag 22. mars: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Mandag 27. mars kl. 18.00: Påskekonsert for alle orkestergrupper

Fredag 31. mars: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før påskeferien

Søndag 16. april (?): Ministrykseminar, trolig kl. 11-15. Lite forbehold per 24. 3.

Onsdag 20. april: UNOF arrangerer Orkesterdag med folkemusikk. I år fra 12 år. Individuell påmelding.

Helgen 28.-30. april: Seminarhelg for Lillestryk og Storestryk på Saltö ved Strömstad

Søndag 7. mai: UNOFs konsert for barneorkestre i Oslo Konserthus. Trolig kl. 16. Pizzarestaurant etterpå for hele Lillestryk!

Onsdag 10. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Katrine

17. mai: Orkesteret står for serveringen på skolen. Konsert i salen for alle orkestre

Onsdag 31. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Helgen 10./11. juni: Storestryk: Seminar og Drømmekonsert

Mandag 19. juni kl. 18: Den store sommeravslutningskonserten

Torsdag 22. juni: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før sommerferien 

🎶🎶🎶

Per 24. mars 2023. Med forbehold om endringer.

Orkesterkalender høsten 2022

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

🎶🎶🎶

Lørdag 27. august og søndag 28. august: Oppstartsseminar på skolen 

Mandag 29. august: Første orkesterøvelse etter ferien (skolen begynner 22. august)

Onsdag 21. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. 

Lørdag 24. september: Konsert på høstmarkedet på skolen

I tillegg står orkesteret for rigging av bodene før markedet.

Helgen 15.-16. oktober: UNOF Oslos høstseminar. 

Eksternt seminar med egen påmelding. Fra 9 år. Mer info kommer. 

Onsdag 19. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. 

Søndag 6. november: Storestryk er med på UNOFs ungdomskonsert i Oslo konserthus

Onsdag 16. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen.

Lørdag 26. og søndag 27. november: Julemarkedet på skolen 

Åpningskonsert på julemarkedet lørdag. Hjelp med rigging av markedet.

Mandag 28. november: Fri etter julemarkedet, ikke orkesterøvelse.

Onsdag 30. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. 

Søndag 4. desember: Julekonsert sammen med Gjallarhorn og Jentekoret i Ris kirke

Mandag 19. desember kl. 18: Den store juleavslutningskonserten

Onsdag 21. desember: Siste skoledag før jul. Vi spiller på skolens juleavslutning i salen 

🎶🎶🎶

Med forbehold om endringer.

Orkesterkalender våren 2022

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå.

13.45-14.45    Ministryk (Mira og Silje)                  

14.45-15.45    Lillestryk (Johanna og Mira)             

15.45-16.15    Matservering for Lillestryk og Storestryk i kantina

16.15-18.15    Storestryk (Silje)                                

18.15-19.15    Kammer (Silje)                                  

Smittevernrestriksjoner kan gjøre det nødvendig med andre gruppeinndelinger og tider. 

Hvis noen er syke, må dirigentene ha beskjed i god tid (hvis mulig). Det samme gjelder ved alt annet fravær.

Det er ikke orkesterøvelser på skolens fridager.

🎶🎶🎶

Mandag 10. januar: Første orkesterøvelse etter jul (skolen begynner tirsdag 4. januar)

Mandag 24. januar: Barokkonsert for Storestryk (Evt. barokk-workshop hvis smittevernrestriksjoner gjør det umulig med publikum)

Onsdag 16. februar: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Onsdag 30. mars: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 4. april: Påskekonsert for alle orkestergrupper 

Fredag 8. april: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før påskeferien

Onsdag 11. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Helgen 29. april – 1. mai: Seminarhelg for Lillestryk og Storestryk på Saltö ved Strömstad 

Onsdag 1. juni: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 13. juni kl. 18: Den store sommeravslutningskonserten

Fredag 17. juni: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før sommerferien 

🎶🎶🎶

Ministryk-seminar: Vi planlegger også et eget seminar for Ministryk i løpet av våren. Dato er ikke fastsatt, info kommer.

Det er også aktuelt med flere konserter/prosjekter i løpet av våren, vi kommer tilbake til det.

Oslo, 22. desember 2021. Med forbehold om endringer.

Orkesterkalender høsten 2021

Øvetider høsten 2021

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå. I august kommer vi tilbake til høstens nøyaktige øvetider når vi ser hvordan smittevernsituasjonen er og om det blir mulig å komme tilbake til felles matservering i kantinen som tidligere.

Dirigent Ministryk: Mira Aas. Silje støtter.

Dirigent Lillestryk: Johanna Becker. Mira støtter.

Dirigent Storestryk og Kammergruppen: Silje Bugjerde Bagge.

Orkesterkalender høsten 2021

Dette er høstens plan, men det er fortsatt usikkerheter pga. koronasituasjonen.

Mandag 23. august: Første orkesterøvelse etter ferien (skolen begynner 16. august)

Lørdag 28. august og søndag 29. august: Oppstartsseminar på skolen

  • Lørdag 29. august: kl. 10-16 (foreløpig tidsramme) 
  • Søndag 30. august: kl. 11-16 (foreløpig tidsramme) 

Onsdag 15. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Mira

Lørdag 25. september: Konsert på høstmarkedet på skolen

Alle orkestrene spiller. Vi planlegger også en rekrutteringsaktivitet på markedet

Onsdag 20. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Helgen 5.-7. november: Seminarhelg på Saltö ved Strömstad (hvis det blir mulig)

I august kommer informasjon om hvilke grupper dette vil gjelde og fordeling på dager.

Onsdag 17. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Cathy

Lørdag 27. og søndag 28. november: Julemarkedet på skolen 

Vi spiller konsert på åpningen av julemarkedet lørdag eller søndag
I tillegg spiller Strykeorkesteret egen konsert i salen

Onsdag 1. desember: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Sunniva

Mandag 13. desember kl. 18: Den store juleavslutningskonserten 

Tirsdag 21. desember: Vi spiller på skolens avslutning i salen før jul 

I tillegg vil vi evt. delta på UNOFs (De Unges Orkesterforbund) høstkonsert i Oslo Konserthus hvis det blir noe av + evt. UNOF-seminar. Tidspunkt er ikke bestemt. 

Med forbehold om endringer