Orkesterkalender høsten 2023

Timeplan Steinerskolens strykeorkester 2023/24
13.30-14.15 MinistrykMira
14.30-15.15MellomstrykMira
14.30-15.30LillestrykSilje
15.30-16.00Matservering for Lillestryk og Storestryk i kantina
16.00-18.00StorestrykSilje
18.15-19.15KammerSilje

Steinerskolens strykeorkester: Orkesterkalender høsten 2023

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

🎶🎶🎶

Mandag 28. august: Første orkesterøvelse etter ferien

Fredag 8. september (kl. 17-20): Italia-seminar. Storestryk og Kammer

Onsdag 20. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig lærer: Johanna

Fredag 22. september (kl. 15.30): Italia-seminar. Storestryk og Kammer 

Lørdag 23. september (kl. 9.30-12): Italia-seminar. Storestryk og Kammer

Lørdag 23. september: Konsert på høstmarkedet på skolen kl. 14. Alle orkestrene spiller.

I tillegg står orkesterforeldre for rigging av bodene før markedet.

Torsdag 28. september-tirsdag 3. oktober: Italiatur for Storestryk og Kammergruppen

Helgen 14.-15. oktober: UNOF Oslos høstseminar. Eksternt seminar med individuell påmelding. Fra 9 år. Stort orkester for aldersgruppen 9-13 år og et kammerorkester for ungdom i alderen 12 år og oppover. Folkemusikk er årets tema.

Onsdag 25. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig lærer: Tove

Lørdag 28. oktober: Seminar for Ministryk, Mellomstryk og Lillestryk

19. november: UNOFs ungdomskonsert i Oslo konserthus? Storestryk? Uavklart.  

Lørdag 25. og søndag 26. november: Julemarkedet på skolen 

Konsert(er) på julemarkedet lørdag eller søndag.

Mandag 27. november: Fri etter julemarkedet, ikke orkesterøvelse

Onsdag 29. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig lærer: Johanna

Fredag 8. desember: Julekonsert i Ris kirke med Gjallarhorn og Jentekoret.

Dato for felles øving med kor og korps i forkant er ikke avklart, men kommer.

Mandag 18. desember kl. 18: Juleavslutningskonsert i salen for alle orkestergrupper

Onsdag 20. desember: Siste skoledag før jul. Vi spiller på skolens juleavslutning i salen 

Orkesterkalender våren 2023

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Det er ikke orkesterøvelser på skolens fridager.

🎶🎶🎶

Mandag 9. januar: Første orkesterøvelse etter jul (skolen begynner tirsdag 3. januar)

Onsdag 8. februar: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Mandag 13. februar: Konsert før vinterferien

Fredag 17. mars: Konsert i Oslo konserthus i regi av Oslo kulturskole. Eget tilbud til ulike aldersgrupper. Egen info og påmelding via Silje innen 10. januar.

Onsdag 22. mars: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Mandag 27. mars kl. 18.00: Påskekonsert for alle orkestergrupper

Fredag 31. mars: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før påskeferien

Søndag 16. april (?): Ministrykseminar, trolig kl. 11-15. Lite forbehold per 24. 3.

Onsdag 20. april: UNOF arrangerer Orkesterdag med folkemusikk. I år fra 12 år. Individuell påmelding.

Helgen 28.-30. april: Seminarhelg for Lillestryk og Storestryk på Saltö ved Strömstad

Søndag 7. mai: UNOFs konsert for barneorkestre i Oslo Konserthus. Trolig kl. 16. Pizzarestaurant etterpå for hele Lillestryk!

Onsdag 10. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Katrine

17. mai: Orkesteret står for serveringen på skolen. Konsert i salen for alle orkestre

Onsdag 31. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Helgen 10./11. juni: Storestryk: Seminar og Drømmekonsert

Mandag 19. juni kl. 18: Den store sommeravslutningskonserten

Torsdag 22. juni: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før sommerferien 

🎶🎶🎶

Per 24. mars 2023. Med forbehold om endringer.

Orkesterkalender høsten 2022

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

🎶🎶🎶

Lørdag 27. august og søndag 28. august: Oppstartsseminar på skolen 

Mandag 29. august: Første orkesterøvelse etter ferien (skolen begynner 22. august)

Onsdag 21. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. 

Lørdag 24. september: Konsert på høstmarkedet på skolen

I tillegg står orkesteret for rigging av bodene før markedet.

Helgen 15.-16. oktober: UNOF Oslos høstseminar. 

Eksternt seminar med egen påmelding. Fra 9 år. Mer info kommer. 

Onsdag 19. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. 

Søndag 6. november: Storestryk er med på UNOFs ungdomskonsert i Oslo konserthus

Onsdag 16. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen.

Lørdag 26. og søndag 27. november: Julemarkedet på skolen 

Åpningskonsert på julemarkedet lørdag. Hjelp med rigging av markedet.

Mandag 28. november: Fri etter julemarkedet, ikke orkesterøvelse.

Onsdag 30. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. 

Søndag 4. desember: Julekonsert sammen med Gjallarhorn og Jentekoret i Ris kirke

Mandag 19. desember kl. 18: Den store juleavslutningskonserten

Onsdag 21. desember: Siste skoledag før jul. Vi spiller på skolens juleavslutning i salen 

🎶🎶🎶

Med forbehold om endringer.

Orkesterkalender våren 2022

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå.

13.45-14.45    Ministryk (Mira og Silje)                  

14.45-15.45    Lillestryk (Johanna og Mira)             

15.45-16.15    Matservering for Lillestryk og Storestryk i kantina

16.15-18.15    Storestryk (Silje)                                

18.15-19.15    Kammer (Silje)                                  

Smittevernrestriksjoner kan gjøre det nødvendig med andre gruppeinndelinger og tider. 

Hvis noen er syke, må dirigentene ha beskjed i god tid (hvis mulig). Det samme gjelder ved alt annet fravær.

Det er ikke orkesterøvelser på skolens fridager.

🎶🎶🎶

Mandag 10. januar: Første orkesterøvelse etter jul (skolen begynner tirsdag 4. januar)

Mandag 24. januar: Barokkonsert for Storestryk (Evt. barokk-workshop hvis smittevernrestriksjoner gjør det umulig med publikum)

Onsdag 16. februar: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Onsdag 30. mars: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 4. april: Påskekonsert for alle orkestergrupper 

Fredag 8. april: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før påskeferien

Onsdag 11. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Helgen 29. april – 1. mai: Seminarhelg for Lillestryk og Storestryk på Saltö ved Strömstad 

Onsdag 1. juni: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 13. juni kl. 18: Den store sommeravslutningskonserten

Fredag 17. juni: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før sommerferien 

🎶🎶🎶

Ministryk-seminar: Vi planlegger også et eget seminar for Ministryk i løpet av våren. Dato er ikke fastsatt, info kommer.

Det er også aktuelt med flere konserter/prosjekter i løpet av våren, vi kommer tilbake til det.

Oslo, 22. desember 2021. Med forbehold om endringer.

Lyst til å bli med i Strykeorkesteret?

Rudolf Steinerskolen på Hovseter har tre strykeorkestre under ledelse av dyktige dirigenter: Ministryk, Lillestryk og Storestryk.

Vi ønsker nye medlemmer i alle orkestrene velkommen!: Vi tar også gjerne i mot musikanter fra andre skoler.

For mer informasjon om Strykeorkesteret eller innmelding, ta kontakt med Anja Brænd i styret e-post: ambraend@gmail.com eller på telefon 92 29 32 38.

Orkesterkalender høsten 2021

Øvetider høsten 2021

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå. I august kommer vi tilbake til høstens nøyaktige øvetider når vi ser hvordan smittevernsituasjonen er og om det blir mulig å komme tilbake til felles matservering i kantinen som tidligere.

Dirigent Ministryk: Mira Aas. Silje støtter.

Dirigent Lillestryk: Johanna Becker. Mira støtter.

Dirigent Storestryk og Kammergruppen: Silje Bugjerde Bagge.

Orkesterkalender høsten 2021

Dette er høstens plan, men det er fortsatt usikkerheter pga. koronasituasjonen.

Mandag 23. august: Første orkesterøvelse etter ferien (skolen begynner 16. august)

Lørdag 28. august og søndag 29. august: Oppstartsseminar på skolen

  • Lørdag 29. august: kl. 10-16 (foreløpig tidsramme) 
  • Søndag 30. august: kl. 11-16 (foreløpig tidsramme) 

Onsdag 15. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Mira

Lørdag 25. september: Konsert på høstmarkedet på skolen

Alle orkestrene spiller. Vi planlegger også en rekrutteringsaktivitet på markedet

Onsdag 20. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Helgen 5.-7. november: Seminarhelg på Saltö ved Strömstad (hvis det blir mulig)

I august kommer informasjon om hvilke grupper dette vil gjelde og fordeling på dager.

Onsdag 17. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Cathy

Lørdag 27. og søndag 28. november: Julemarkedet på skolen 

Vi spiller konsert på åpningen av julemarkedet lørdag eller søndag
I tillegg spiller Strykeorkesteret egen konsert i salen

Onsdag 1. desember: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Sunniva

Mandag 13. desember kl. 18: Den store juleavslutningskonserten 

Tirsdag 21. desember: Vi spiller på skolens avslutning i salen før jul 

I tillegg vil vi evt. delta på UNOFs (De Unges Orkesterforbund) høstkonsert i Oslo Konserthus hvis det blir noe av + evt. UNOF-seminar. Tidspunkt er ikke bestemt. 

Med forbehold om endringer