Orkesterkalender våren 2022

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå.

13.45-14.45    Ministryk (Mira og Silje)                  

14.45-15.45    Lillestryk (Johanna og Mira)             

15.45-16.15    Matservering for Lillestryk og Storestryk i kantina

16.15-18.15    Storestryk (Silje)                                

18.15-19.15    Kammer (Silje)                                  

Smittevernrestriksjoner kan gjøre det nødvendig med andre gruppeinndelinger og tider. 

Hvis noen er syke, må dirigentene ha beskjed i god tid (hvis mulig). Det samme gjelder ved alt annet fravær.

Det er ikke orkesterøvelser på skolens fridager.

🎶🎶🎶

Mandag 10. januar: Første orkesterøvelse etter jul (skolen begynner tirsdag 4. januar)

Mandag 24. januar: Barokkonsert for Storestryk (Evt. barokk-workshop hvis smittevernrestriksjoner gjør det umulig med publikum)

Onsdag 16. februar: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Onsdag 30. mars: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 4. april: Påskekonsert for alle orkestergrupper 

Fredag 8. april: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før påskeferien

Onsdag 11. mai: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Helgen 29. april – 1. mai: Seminarhelg for Lillestryk og Storestryk på Saltö ved Strömstad 

Onsdag 1. juni: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: ?

Mandag 13. juni kl. 18: Den store sommeravslutningskonserten

Fredag 17. juni: Strykeorkesteret spiller på skolens avslutning i salen før sommerferien 

🎶🎶🎶

Ministryk-seminar: Vi planlegger også et eget seminar for Ministryk i løpet av våren. Dato er ikke fastsatt, info kommer.

Det er også aktuelt med flere konserter/prosjekter i løpet av våren, vi kommer tilbake til det.

Oslo, 22. desember 2021. Med forbehold om endringer.