Orkesterkalender høsten 2021

Øvetider høsten 2021

Alle samspillgrupper har fast øvelse hver mandag gjennom hele semesteret.

Ministryk og Lillestryk øver som tidligere i SFO-tiden og Storestryk etterpå. I august kommer vi tilbake til høstens nøyaktige øvetider når vi ser hvordan smittevernsituasjonen er og om det blir mulig å komme tilbake til felles matservering i kantinen som tidligere.

Dirigent Ministryk: Mira Aas. Silje støtter.

Dirigent Lillestryk: Johanna Becker. Mira støtter.

Dirigent Storestryk og Kammergruppen: Silje Bugjerde Bagge.

Orkesterkalender høsten 2021

Dette er høstens plan, men det er fortsatt usikkerheter pga. koronasituasjonen.

Mandag 23. august: Første orkesterøvelse etter ferien (skolen begynner 16. august)

Lørdag 28. august og søndag 29. august: Oppstartsseminar på skolen

  • Lørdag 29. august: kl. 10-16 (foreløpig tidsramme) 
  • Søndag 30. august: kl. 11-16 (foreløpig tidsramme) 

Onsdag 15. september: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Mira

Lørdag 25. september: Konsert på høstmarkedet på skolen

Alle orkestrene spiller. Vi planlegger også en rekrutteringsaktivitet på markedet

Onsdag 20. oktober: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Johanna

Helgen 5.-7. november: Seminarhelg på Saltö ved Strömstad (hvis det blir mulig)

I august kommer informasjon om hvilke grupper dette vil gjelde og fordeling på dager.

Onsdag 17. november: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Cathy

Lørdag 27. og søndag 28. november: Julemarkedet på skolen 

Vi spiller konsert på åpningen av julemarkedet lørdag eller søndag
I tillegg spiller Strykeorkesteret egen konsert i salen

Onsdag 1. desember: Huskonsert kl. 18-19 i eurytmisalen. Ansvarlig spillelærer: Sunniva

Mandag 13. desember kl. 18: Den store juleavslutningskonserten 

Tirsdag 21. desember: Vi spiller på skolens avslutning i salen før jul 

I tillegg vil vi evt. delta på UNOFs (De Unges Orkesterforbund) høstkonsert i Oslo Konserthus hvis det blir noe av + evt. UNOF-seminar. Tidspunkt er ikke bestemt. 

Med forbehold om endringer